12 dec 2015 – lösning

Skapad: 2015-12-14. Ändrad: 2015-12-16  

12 dec 2015 – lösning


Svar: 29 kg
Vi vet att 4 röda och 3 gröna paket väger 63 kg och att 3 röda och 2 gröna paket väger 46 kg. Vi kan därför räkna ut att 1 rött och ett grönt paket väger 17 kg (skillnaden mellan 63 och 46 kg). 2 röda och 2 gröna väger 34 kg. Eftersom 3 röda och 2 gröna väger 46 kg kan vi räkna ut att ett rött paket väger 46–34 kg =12 kg. Ett grönt paket väger alltså 17–12 kg = 5 kg.

Eller:
Beteckna de röda paketens vikt med r och de gröna paketens vikt med g.
4r + 3g = 63
3r + 2g = 46
Sätt ihop dessa ekvationer och vi får att r + g =17. Sätt in ex g = 17 - r i någon av ekvationerna och vi får r=12 och g=5.
Så, 2r+1g = 24 + 5 = 29.