7 dec 2015 – lösning

Skapad: 2015-12-09. Ändrad: 2015-12-13  

7 dec 2015 – lösning


Svar: Förhållandet är 2:1

Hälften av den lilla kvadraten är en fjärdedel av den stora. Den lilla kvadraten är därmed hälften så stor som den stora och förhållandet är 2:1.

Eller:
Den lilla kvadratens diagonal är lika lång som den stora kvadratens sida. Kalla stora rektangelns sida för a. Arean på den stora kvadraten är a². Den lilla kvadratens sida blir a/√2. Arean blir då a²/2. Förhållandet blir 2:1.