NOMAD 20(1), 2015

Skapad: 2015-03-04. Ändrad: 2015-03-04  

NOMAD 20(1), 2015

Lektionsstudier i dansk læreruddannelse

Charlotte Krog Skott og Camilla Hellsten Østergaard

Sammendrag

Reformtendenserne har generelt svært ved at slå igennem i grundskolens matematikundervisning. Der er derfor behov for metoder, der kan støtte lærerstuderende i at arbejde med tendenserne på måder, der rækker ud over retoriske inddragelser i uddannelsens sædvanlige undervisning. Ved at være baserede på praksisnære, kollektive praksisser (Murata, 2011), er lektionsstudier et eksempel på en sådan metode. Lektionsstudier understøtter et socialt syn på lærerviden, såsom begrebet ”knowing” (Hodgen, 2011). Ud fra analyser af en empirisk case, argumenterer vi for, at sådanne metoder er vigtige i læreruddannelsen, hvis studerende skal udvikle ”knowing” i og om reformorienteret matematikundervisning.

Abstract

In general, the reform is having difficulty gaining acceptance in school mathematics teaching. Methods are needed which make it possible for student teachers to work with the reform movement in ways beyond the rhetorical in Teacher Education. Lesson study (Murata, 2011) represents a promising approach by being based on practice-related, collaborative practices. The method supports a social perspective on teacher knowledge such as the concept of ”knowing” (Hodgen, 2011). Based on analysis of an empirical case, we argue that such methods are important in Teacher Education if student teachers are to develop ”knowing” in and of reform-oriented mathematics teaching.

Charlotte Krog Skott

Charlotte Krog Skott, Ph.D., er lektor i afdelingen for forskning og udvikling på Professionshøjskolen UCC, København. Hun er tilknyttet forskningsprogrammet Didaktik og Læringsrum. Omdrejningspunktet for hendes forskning er udvikling af læreres og lærerstuderendes professionelle kompetencer. I øjeblikket er hun involveret i udviklings- og forskningsprojekter, der undersøger forskellige metoder og tilgange til professionel kompetence udvikling.

Camilla Hellsten Østergaard

Camilla Hellsten Østergaard, MA, er lektor på Professionshøjskolen Metropol, København. Hun underviser lærerstuderende go professionelle lærere i matematik og matematikkens didaktik. Hendes forskningsinteresse er studerendes udvikling til lærere gennem læreruddannelsen og særligt, hvordan nyuddannede lærere udvikler deres deltagelse i sociale praksisser i deres første år som lærere.