Månadens problem, jan 2015

Skapad: 2015-01-07. Ändrad: 2015-02-02  

Månadens problem, jan 2015

Här kommer de tre första problemen för 2015. Hoppas ni hafts ett skönt lov och nu är ivriga att sätta tänderna i nya problem. Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte. Ladda ner januari månads problem som pdf ...


Skicka in lösningar
Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev. Skicka era bidrag ... eller Nämnaren/NCM Göteborgs universitet Box 160 405 30 Göteborg
problemen ...
lösningarna ...
Innehåll: LR