Adventslösning 21 december 2014

Skapad: 2014-11-26. Ändrad: 2014-12-24  

Adventslösning 21 december 2014


På polarexpeditionen prövade man nya termometerskalor, Andréskalan och Nansenskalan. På Andréskalan fryser vatten vid 0° och kokar vid 80°. På Nansenskalan fryser vatten vid –20° och kokar vid 120°. Om temperaturen mätt i Nansenskalan är 29°, vad är den då i Andréskalan?

Svar: 28°A där °A står för Andrégrader.
På Nansenskalan är det 140 grader mellan fryspunkten och kokpunkten och graderna över fryspunkten räknas från –20°. Alltså temperaturen 29°N ligger 49 Nansengrader över fryspunkten dvs 49/140 eller 7/20 av intervalen mellan fryspunkten och kokpunkten. I Andréskalan är avståndet mellan fryspunkten och kokpunkten bara 80°A. 7/20 av 80°A är 28°A och det är precis vad Andrétermometern visar eftersom Andréskala börjar vid fryspunkten.

Hur mycket blir samma temperatur i Celsiusskalan?