Adventslösning 14 december 2014

Skapad: 2014-11-26. Ändrad: 2014-12-19  

Adventslösning 14 december 2014


Fem julklappssäckar vägdes två och två på alla tänkbara sätt. Vikterna blev 90 kg, 92 kg, 93 kg, 94 kg, 95 kg, 96 kg, 97 kg, 98 kg, 100 kg och 101 kg. Hur mycket väger de fem säckarna tillsammans?

Svar: 239 kg
Varje säck vägdes 4 gånger, (en gång med var och en av de övriga säckarna) och det blev sammanlagt 90 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 100 + 101 = 956 kg. Skulle säckarna bara vägas en gång var så skulle summan bli 956 kg / 4 = 239 kg.

Man kan faktiskt beräkna hur mycket varje säck vägde. Det var 44 kg, 46 kg, 48 kg, 49 kg och 52 kg – men det är en annan historia.