Adventslösning 8 december 2014

Skapad: 2014-11-26. Ändrad: 2014-12-11  

Adventslösning 8 december 2014


En kyrkklocka slår 6 slag på 20 sekunder. Hur lång tid tar det för samma klocka att slå 12 slag?

Svar: 44 sekunder.
När klockan slår 6 slag uppstår 5 mellanrum mellan slagen, det är dessa mellanrum vi räknar. De är alltså 4 sekunder. Om klockan slår 12 slag har vi 11 mellanrum, 11 · 4 sek = 44 sek.

Man kan tvista om när ett klockslag pågår. Vi menar att själva slaget tar så kort tid att det kan räknas som 0 sekunder. Efter ett slag klingar klockan några sekunder innan nästa slag kommer och en längre tid efter det sista slaget. När en klocka slår 6 gånger på 20 sekunder, räknar vi att dessa 20 sekunder bara består av de fem klingfaserna mellan slagen, själva slagen tar ingen tid. En klingfas är 20 sek/5 = 4 sekunder. Elva klingfaser mellan de 12 slagen tar 11 ∙ 4 = 44 sekunder.