Adventslösning 7 december 2014

Skapad: 2014-11-26. Ändrad: 2014-12-15  

Adventslösning 7 december 2014


En nordpolsexpedition tar ombord 30 nödställda isforskare som förlorat sin båt i Ishavet. Det betyder att expeditionens proviant som skulle ha räckt i ytterligare 60 dagar nu bara kommer att räcka i 50 dagar. Hur många fanns det ombord på nordpolsexpeditionen innan isforskarna räddades?

Svar: Det fanns 150 personer ombord innan isforskarna räddades.
De 30 isforskarna kommer att äta upp 30 ∙ 50 = 1500 dagsransoner. Dessa skulle annars ha räckt till 10 dagar för de som var med på nordpolsexpeditionen. 1500/10 = 150.

Alternativ lösning:
De 30 isforskarna behöver 1/6 av provianten, alltså är de övriga fem gånger fler.