Adventsproblem 21 december 2014

Skapad: 2014-11-26. Ändrad: 2014-12-21  

Adventsproblem 21 december 2014


På polarexpeditionen prövade man nya termometerskalor, Andréskalan och Nansenskalan. På Andréskalan fryser vatten vid 0° och kokar vid 80°. På Nansenskalan fryser vatten vid –20° och kokar vid 120°. Om temperaturen mätt i Nansenskalan är 29°, vad är den då i Andréskalan?