Svar och lösningar, april 2014

Skapad: 2014-05-23. Ändrad: 2014-05-23  

Svar och lösningar, april 2014

  Lösningar av problemen har kommit från:
  Mirja F. i Vilhelmina
  Egor J., Strandskolan i Klagshamn, Malmö.
  Xi. Li.
  Edvin G. åk 8 på Helenaskolan i Skövde. (lärare: Alma Gullbrand)
  Jonathan G. årsk. 8 och Isak H. årsk. 7 på Göteborgs Högre Samskola
  Vera P. 5a Lilla Adolf Fredrik skola Stockholm

  Ladda ner lösningarna som pdf ...
  Innehåll: LR