Litteratur – Matematik i förskolan

Skapad: 2006-02-09. Ändrad: 2014-05-12  

Litteratur – Matematik i förskolan

 

Boken är skriven för lärare i förskola, förskoleklass och tidiga skolår, för lärarutbildning och kompetensutveckling, samt för föräldrar.

Artiklarna i boken är valda utifrån ett pilotprojekt, där Nämnarenartiklar ingick i litteraturstudierna vid kompetensutveckling av 30 arbetslag i förskolor på olika platser i Sverige. I ett 20-tal artiklar ges idéer och perspektiv kring matematik och barn i åldern 1-7 år.
    Del 1 tar upp erfarenheter och exempel på intressant och stimulerande matematik och visar hur lärare kan utveckla eget kunnande om barns möten med denna.
    Del 2 har fokus på barns upptäckter i vardagssituationer och aktiviteter med matematikinnehåll. Hur kan lärare utmana barns tänkande och skapa möjligheter att utveckla intresse och kunnande? Ett stort antal exempel på matematikarbete med barn presenteras.

ISBN 91-88450-38-4

Beställ via toppmenyalternativet Beställ ».