Före eller under Matematiklyftet

Skapad: 2014-02-25. Ändrad: 2016-01-11  

Före eller under Matematiklyftet

Allt ni behöver veta kring Matematiklyftet före och under finner ni på två webbplatser:

Skolverkets webbplats: skolverket.se/matematiklyftet

På skolverkets webbplats finner ni övergripande information om Matematiklyftet i sin helhet t.ex. filmer, ansökningshandlingar, utvärderingar, information om statsbidrag och förordningar. Statsbidrag för deltagande lärare och handledare fanns att ansöka om fram till läsåret 15/16. Men allt material kommer fortsättningsvis vara fritt tillgängligt och därmed kan Matematiklyftet genomföras även kommande läsår.
»»» Till skolverket.se/matematiklyftet

Lärportalen i Matematik: matematiklyftet.skolverket.se

På Lärportalen i Matematik finns det matematikdidaktiska stödmaterialet som lärarna ska arbeta med i form av moduler. Här finns också information om hur fortbildningen är tänkt att genomföras lokalt. Parallellt med lärarnas fortbildning deltar också handledare och rektorer i utbildningar. Information, program, uppgifter och dokumentation från dessa utbildningar finner ni också på Lärportalen för Matematik. Observera att inget lösen krävs för att ta del av materialet.
»»» Till Lärportalen i Matematik

Kort introduktion till Matematiklyftet

»»» Vad är Matematiklyftet? Matematiklyftets programbeskrivning
»»» Är du redo för Matematiklyftet? [Nämnaren 2013:2]
»»» Matematiklyftet har prövats ut [Nämnaren 2013:2]

NCM:s arbete med Matematiklyftet

Skolverket genomför Matematiklyftet i samverkan med Nationellt centrum för matematikutbildning. NCM och Skolverket har sedan våren 2012 regelbundna samverkansmöten kring Matematiklyftet stort. Dessutom arbetar NCM med följande:

Att ta fram, granska och revidera moduler

  • Vi har tagit fram fyra moduler inom Matematikundervisning med IKT, tre moduler inom Tal och tals användning, två moduler för särskolan och en modul för vuxenutbildningen.
  • Vi har därefter följt upp och reviderat och levererat nya versioner av våra moduler.
  • Vi besvarar merparten av de frågor som inkommer via "Matematikexpert-funktionen" på Lärportalen i Matematik.
  • Vi ansvarar för att komplettera alla moduler med klassrumsfilmer och lärareintervjuer.
  • Vi har medverkat i framtagningen/revideringen av modulerna för Sannolikhet och statistik, i samarbete med Linnéuniversitetet och modulen för förskolan och förskoleklassen, i samarbete med högskolan i Malmö.
  • Vi har deltagit och deltar i granskningsprocessen för alla nya moduler som tas fram av olika lärosäten och vi deltar även sen i revideringsprocessen för alla moduler.

Handledarutbildningen

  • Vi genomförde utbildningen av rektorer och handledare i utprövningsomgången 2012/13.
  • I handledarutbildningen för läsåret 2013/14 deltog vi i planeringen tillsammans med Skolverket och de nio lärosäten som hade i uppdrag att genomföra utbildningen. Vi medverkade vid kick-offen våren 2013 och besökte alla utbildningarna vid de nio lärosätena. Vi utarbetade ett stödmaterial för lärosätena kring modulkunskap inom handledarutbildningen.
  • Vi har medverkat med föreläsningar inom handledarutbildningarna som genomförs vid Luleå Tekniska högskola och Kristianstads högskola.
  • I handledarutbildningen för läsåret 2014/15 och 2015/16 genomförde vi i samarbete med Skolverket den första utbildningsdagen för handledarna som skedde tillsammans med starten för utbildningen för rektorer.

Utbildningsinsatsen för rektorer
På uppdrag av Skolverket genomför NCM utbildningsinsatsen för rektorer sedan 2012/13. I mars 2016 då vi avslutar den fjärde utbildningsomgången kommer vi ha träffat ca 3000 rektorer.
Innehållsbeskrivningar, program, ramtider, uppgifter se Lärportalen i Matematik, välj Rektor i menyraden överst:
-->> Lärportalen i matematik.

Är du rektor och vill anmäla dig?
»»» Till Anmälningssidan -->>

Hör gärna av er till mig med frågor eller funderingar,
Anette Jahnke
Projektledare vid NCM för Matematiklyftet.

Ps Följ Matematiklyftet på twitter! #malyft