Månadens problem, maj 2013

Skapad: 2013-04-29. Ändrad: 2013-04-29  

Månadens problem, maj 2013

Här kommer tre nya problem från den problematiske Leo. Deta blir de sista problemen innan sommaren. Du kan ladda ner alla problemen som en pdf. Glöm heller inte att skicka in dina lösningar! Vi publicerar lösningar och kommentarer vid nästa månadsskifte.

Ladda ner maj månads problem som pdf ...
Skicka in lösningar

Vi utmanar alla enskilda, grupper och klasser att skicka in lösningar, kommentarer eller förklaringar till hur ni löst problemen. Bidragen kan vara digitala eller på papper. Inkomna lösningar publiceras ibland och kan fungera som underlag för diskussion om problemen. Tala om om ni inte vill att ditt namn skall publiceras, tala gärna också om om ni är lärare eller elev.

Skicka era bidrag ...

eller

Nämnaren/NCM
Göteborgs universitet
Box 160
405 30 Göteborg

Innehåll: LR