Proposition: mer tid till matematik

Skapad: 2013-01-24. Ändrad: 2013-03-27  

Proposition: mer tid till matematik

Regeringen har nu presenterat sin planerade proposition om utökad undervisningstid i matematik. Om riksdagen säger ja, kommer lagändringarna att träda i kraft den 1 juli 2013.

»»» Läs vidare [Regeringskansliet]

»»» Avskaffa de reglerade timplanerna i skolan [GP]

Regeringen vill att Skolverket ska föreslå hur många lektionstimmar som ska ges i ämnena i varje stadium av grundskolan, eftersom det då blir lättare att kontroller att timplanen följs [Sveriges radio]

Utbildningsutskottets betänkande 2012/13:UbU16 Utökad undervisningstid i matematik [Riksdagen]


Från tidigare Aktuellt

Om fler undervisningstimmar i matematik