Lösning adventsproblem 6 december 2012

Skapad: 2012-11-29. Ändrad: 2013-01-14  

Lösning adventsproblem 6 december 2012Skriv med de 10 siffrorna upp två femsiffriga tal, så att skillnaden mellan talen blir så liten som möjligt. Varje siffra får bara användas en gång.

Lösning
Det har skickats in många svar. Helt rätta svar har kommit från: Vera P.; Johannes M. i klass 4 i Lötkärrskoaln, Vendelsö; Klass 5B i Kopperskolan, Stenungsund; klass 6B i Centralskolan i Malung; Sofia Hedgren, Malung. Dew E.B, Emily S., Elina G. i Vårgårda samt Sara N. i Svedala.

Svar: 50123 och 49876.
50123-49876= 247 är den minsta möjliga skillnaden. De första och mest signifikanta (viktigaste för storleken) siffrorna i varje tal, de ”ledande” siffrorna, måste vara olika eftersom varje siffra bara får användas en gång. Efter den största av dessa två fyller man på med så lite som möjligt: 0123 och efter den minsta med så mycket som möjligt: 9876. Siffrorna 0,1,2,3,6,7,8,9 är nu med i ”påfyllningarna”. De två siffror som återstår, 4 och 5, passar bra till att vara de ledande siffrorna, de skiljer sig åt så lite som möjligt när de ändå måste vara olika.