Nyförvärv oktober, 2012

Skapad: 2012-11-07. Ändrad: 2012-11-08  

Nyförvärv oktober, 2012

Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.

(2012). Teknik & matematik i förskola och förskoleklass. Stockholm, Lärarförbundets förlag.

Albert, L. R. (2012). Rhetorical ways of thinking : Vygotskian theory and mathematical learning. Dordrecht ; New York, Springer.

Barnes, J. G. P. (2009). Gems of geometry. Heidelberg ; New York, Springer.

Benjamin, A. T. and J. J. Quinn (2003). Proofs that really count : the art of combinatorial proof. Washington, D.C., Mathematical Association of America.

Crilly, A. J. (2012). Matematik : vad som är värt att veta. Stockholm, Lind & Co.

Harstad, F. (2010). Matematik. Göteborg, ABF Göteborg.

Holm, C. (1968). Fridtjuv Berg och folkhögskolan. Stockholm.

Hwang, S. and W.-M. Roth (2011). Scientific & mathematical bodies : the interface of culture and mind. Rotterdam, Sense.

Håkansson, J. and D. Sundberg (2012). Utmärkt undervisning : framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. Stockholm, Natur & Kultur.

Johansson, R. and L.-D. Öhman (2012). Introduktion till högre studier i matematik. Stockholm, Liber.

Kawauchi, A. and T. Yanagimoto (2012). Teaching and learning of knot theory in school mathematics. Tokyo ; New York, Springer.

Koretz, D. M. (2008). Measuring up : what educational testing really tells us.Cambridge, Mass., Harvard University Press.

Krantz, S. G. (2012). A mathematician comes of age. Washington, DC, Mathematical Association of America.

Krusemeyer, M. I., G. T. Gilbert, et al. (2012). A mathematical orchard : problems and solutions. Washington, DC, Mathematical Association of America.

Källgården, E.-S. (2012). Spela och lek med matematik : handbok för pedagoger : ideer och aktiviteter för grundskola F-3 och fritids. Nacka, Askunge Thorsén förlag.

Levenson, E., D. Tirosh, et al. (2011). Preschool geometry : theory, research, and practical perpectives. Rotterdam ; Boston, Sense.

Moseley, C. (2011). Belair Early Years - Number and Calculating.London, UK, Harpercollins Publishing.

Musielak, D. (2012). Sophie's diary. Washington, D.C., Mathematical Association of America.

Oers, B. v. (2012). Developmental education for young children : concept, practice and implementation. Dordrecht ; New York, Springer.

Rivera, F. D. (2011). Toward a visually-oriented school mathematics curriculum : research, theory, practice, and issues.Dordrecht ; New York, Springer.

Saxe, G. B. and I. Esmonde (2012). Cultural development of mathematical ideas : Papua New Guinea studies. Cambridge ; New York, Cambridge University Press.

Simonson, S. and Mathematical Association of America. (2011). Rediscovering mathematics : you do the math. Washington, D.C., Mathematical Association of America.

Sjöbom, B., J. Wallentin, et al. (2011). Mattesånger med smultron & sång. Sundsvall, Kulturverksta'n förlag & produktion.

Stiftelsen IMTEC and Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen (2012). Rapport fra MUN-prosjektet for videregående skole : 2012. Trondheim, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.

Strogatz, S. H. (2012). The joy of X : a guided tour of math, from one to infinity. Boston, Houghton Mifflin Harcourt.

Sverige. Skolverket (2012). Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå : en studie av nationell statistik och kommunal praktik. Stockholm, Skolverket Fritze [distribution].

Wainer, H. (2011). Uneducated guesses : using evidence to uncover misguided education policies. Princeton [N.J.], Princeton University Press.

Wells, D. G. (2012). Games and mathematics : subtle connections. Cambridge [England] ; New York, Cambridge University Press.

Wood, L. N., P. Petocz, et al. (2012). Becoming a mathematician : an international perspective. Dordrecht, Springer Netherlands.