Matematikundervisning för den digitala generationen

Skapad: 2012-10-05. Ändrad: 2016-04-26  

Matematikundervisning för den digitala generationen

Den 12-13 september 2012 hölls en konferens, Matematikundervisning för den digitala generationen, på Malmö högskola med ett 150-tal deltagare. Syftet var att presentera och diskutera idéer, visioner och strategier för en förbättrad användning av IKT i svensk matematikutbildning.

Läs programmet ...

De olika presentationerna kan läsas här allteftersom presentatörerna gör dem tillgängliga ...