Nämnaren nr 3, 2012 – snart i din brevlåda

Skapad: 2012-09-26. Ändrad: 2012-09-26  

Nämnaren nr 3, 2012 – snart i din brevlåda

Den nya satsningen på matematiklärares kompetensutveckling, Matematiklyftet, har precis inletts med en utprövningsomgång. Bågen är hårt spänd, med en förändrad undervisnings- och fortbildningskultur som mål. Nämnaren kommer att följa dess utveckling med kommentarer och artiklar. Vi fortsätter att ha ambitionen att alla lärare som har matematik i sin tjänst ska kunna finna något som kan vara värdefullt för sin yrkesutövning och som inspirerar till reflektioner över den egna praktiken.

I dagstidningar och sociala medier förs nu en i många fall högljudd debatt om vilken roll matematiken ska ha i skolan, om att elever som utsätts för matematik mår dåligt, missgynnas av orimliga krav på matematikkunskaper för att komma in på högskoleutbildningar eller att alla kunskaper ska kunna mätas. Ett träffande citat om matematikundervisning från James Stiglers och James Hieberts bok The teaching gap har fortfarande aktualitet: oavsett hur styrningen av skolan ser ut finns det alltid utrymme för förbättringar. Kanske finner du idéer i Nämnarens artiklar.

I detta nummer behandlar ett par artiklar förståelse för och användning av tal i bråkform. Hur barn lär sig mäta och hur elever redan tidigt kan möta algebra finns beskrivet liksom hur lärare kan få mer fakta om elevernas förståelse genom klokt formulerade frågor. Andra bidrag bjuder på en kvinnlig statistik pionjär, spaghettigeometri och en klase bananer. Hoppas det ska smaka!

Läs mer om innehållet i nr 3!