Kontakta en forskare

Skapad: 2012-02-22. Ändrad: 2012-02-27  

Kontakta en forskare

På NCM:s webbplats för Bibliotek & litteratursökning finns listor över svenska doktors- och licentiatavhandlingar i matematikämnets didaktik och angränsande vetenskapsområden. De senaste åren har antalet avhandlingar ökat kraftigt. 2000–2011 har vi t ex fått 61 nya doktorsavhandlingar.

Här finns också länkar till sammanfattningar eller fulltext av avhandlingarna och under senare år också till de intervjuer som gjorts av Skolporten. I de fall som avhandlingarna uppmärksammats av Skolverkets forskningsbevakning har vi länkat till publicerade artiklar. Forskarna har i många fall skrivit artiklar i Nämnaren. Vi har därför kompletterat våra listor med länkar till dessa artiklar. Artiklar mellan 1980 och 2009 finns att läsa och ladda ner i fulltext.

För att enklare kunna komma i kontakt med resp forskare har vi efter deras samtycke kompletterat våra listor med kontaktuppgifter som du lätt kommer åt genom att klicka på resp namn.

Kontakta en forskare, [ncm.gu.se] ...