Modellbygge

Skapad: 2012-01-13. Ändrad: 2014-05-22  

Modellbygge

Det här exemplet har vi fått från Timmersdala förskola som har påbörjat ett arbete om rumsuppfattning och barnens grundläggande förståelse för begreppet ”modell”. Under en period har barnen skapat ”små rum i rummet” inomhus då de byggt kojor under bord, hagar till sina djur och garage till sina bilar. De har sedan flyttat aktiviteterna utomhus och byggt kojor i skogen. Efter att gemensamt ha byggt en koja tillräckligt stor för att rymma flera barn och vuxna har barnen byggt små modeller av den stora kojan. De resonerar om modellernas storlek i förhållande till den ursprungliga kojan och att dessa är mycket mindre.Små modeller av den stora kojan

Barnen har även gjort en modell av en liten nyckelpiga. Det är en gråsten som har målats röd med svarta prickar på. Men här är skalförhållandet det motsatta jämfört med modellerna av kojan. Nyckelpigan är liten i verkligheten och modellen av nyckelpigan är väldigt mycket större. Vi lärare uppmuntrar barnen att komma på fler exempel där något som är stort i verkligheten framställs som litet och vice versa. Vi resonerar om hagarna som barnen har byggt till bondgårdsdjuren och teckningar där de t ex har ritat sina familjer.

Rumslig storlek
Lucas (4 år) vill bygga ett bo åt nyckelpigan. Det ska bli ett indiantält säger han. Han inser efter en stund att boet blir för litet för nyckelpigan och han hämtar större pinnar att bygga med. "Blir bra", säger han. När han är klar upptäcker han att kojan ändå är väl trång. Han tittar fundersamt på den och säger sedan:

"Nyckelpigan har liten plats. Den kan backa ut". Han uttrycker därmed en känsla för rumslig storlek."Nyckelpigan kan backa ut."

Tungt - lätt
Lucas funderar vidare över ett nytt problem. Vad händer med nyckelpigan om det börjar regna? Nyckelpigan måste ha ett skydd mot regnet menar han. Han hämtar en sten och lägger ovanpå nyckelpigan. Men stenen är för tung för en verklig nyckelpiga resonerar han. Löv är lätta och kan ge skydd mot regnet. - Jag hämtar ett stort löv, säger han. Han täcker nyckelpigan med några löv. "Det blir bra", säger han.

Han tittar noga på boet och säger sedan: "Formen är en triangel."Nyckelpigan måste ha skydd mot regnet.Löv är lätta. - Det blir bra!Lucas dokumentation

Ola Helenius matematiker och medarbetare på NCM kommenterar:

När barnen jobbar med sina kojor övar de som nämnts ovan sin rumsuppfattning, uppfattning om massa och stöter på olika geometriska former, men utifrån ett matematiskt perspektiv är kanske det mest intressanta tänkandet i modeller.

Den lilla kojan blir en modell av verkligheten. När vi säger modell kanske många tänker på proportionalitet och skala, men den mest fundamentala principen som är involverad handlar om representationer. Den lilla kojan kan fungera som en representation av den stora och även vice versa. Representationer är centrala i all matematik. Fem kronor kan t ex fungera som en representation av det abstrakta talet 5, en rektangel på ett papper kan representera en fotbollsplan, en fotboll kan representera det abstrakta matematiska objektet klot och omvänt.

Att låta en företeelse representeras av en annan handlar inte bara om likhet utan lika mycket om att bortse från egenskaper som inte för tillfället är relevanta. När 5 kronor t ex representerar talet 5 så är egenskapen att både talet och kronorna kan delas upp i t ex 1+4 och 2+3 viktiga likheter. Men att t ex kronorna har massa och är av metall är egenskaper som inte är relevanta när kronorna representerar antalet 5.

När det gäller kojorna kan vi välja att fokusera olika egenskaper när de små modellerna representerar den stora kojan. I exemplet ovan handlar det kanske mest om viss formlikhet samt att de små liksom den stora innehåller en volym, dvs gör att något (t ex en nyckelpigsmodell) kan befinna sig inne i kojan. Men vid ett eventuellt senare kojbygge skulle andra geometriska egenskaper kunna fokuseras. Möjligheterna är närmast oändliga.

Innehåll: GS