Lösning: Adventsproblem 22 december

Skapad: 2011-12-23. Ändrad: 2011-12-25  

Lösning: Adventsproblem 22 decemberI cirkusmanegen finns vilda myror och tama elefanter. Varje myra har 6 ben, varje elefant 4. Alla tillsammans har de 100 ben.
Vilken sorts ben är det flest av i manegen om elefanterna är 5 fler än myrorna?


Här följer Davids lösning:
Lösning utan ekvation: Ett par (en myra+en elefant) har 10 ben, förutom ett antal sådana par, finns 5 elefanter med sammanlagt 20 ben, alltså återstår 100-20=80 ben från 8 myror+8 elefanter. 8*6=48 myrben är mindre än 13*4=52 elefantben.
Svar: 4 fler elefantben än myrben.

Hilda A (dans) och Monica ställde upp och löste ekvationssystem.
Det kom också lösningar från Vera och Philip.