NOMAD 16(3), 2011. Introduksjon til vektorer i norske lærebøker og i en undervisningsfilm

Skapad: 2011-12-21. Ändrad: 2011-12-21  

NOMAD 16(3), 2011. Introduksjon til vektorer i norske lærebøker og i en undervisningsfilm

Introduksjon til vektorer i norske lærebøker og i en undervisningsfilm

Anne Birgitte Fyhn

Sammendrag

Vektorer introduseres andre år på videregående skole i Norge. Denne teksten undersøker hvordan læreverkene og en klatrefilm introduserer dette emnet og hvorvidt filmen kan supplere bøkene. Film og lærebøker undersøkes ut fra samme kriterier. Fordi bøkene bygger på læreplanen, presenteres først en oversikt over vektorers plass i norske læreplaner. Analysene viser at filmen kan supplere lærebøkene ved å utfordre elevenes matematiske tenking i forhold til relasjoner mellom vektor og vinkel. Analysene indikerer også en svakhet ved læreplanen: Læreplanens kompetansemål med hensyn på vektorer fokuserer kun på regning og prosedyrer uten at disse eksplisitt inngår i en sammenheng. Kompetansemålene sier heller ikke noe om forståelse.

Anne Birgitte Fyhn

Anne Birgitte Fyhn har PhD i matematikkdidaktikk fra det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet
(nå: NT-fakultetet) ved Universitetet i Tromsø, Norge. Hun er tilsatt som førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø. Hun leder forskningsprosjektet Strukturer og mønstre i samisk ornamentikk som basis for undervisning i matematikk på ungdomstrinnet. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.