Förnyad europeisk agenda för vuxenlärande

Skapad: 2011-11-23. Ändrad: 2011-11-23  

Förnyad europeisk agenda för vuxenlärande

Europeiska unionens råd behandlar på sitt möte den 28 november 2011 en förnyad europeisk agenda för vuxenlärande. Mer om bakgrund och innehåll finns i det utkast som rådet har att ta ställning till.

Läs utkastet ...

Läs om Europeiska unions råd ...