Kompletteringar till Nämnaren nr 4

Skapad: 2011-11-23. Ändrad: 2011-12-07  

Kompletteringar till Nämnaren nr 4

Nämnaren nr 4, 2011
 

  • Till artikeln Cirklar, liksidiga trianglar och rymdfigurer finns ett antal mallar för att tillverka olika polyedrar:
    Tetraeder ...
    Oktaeder ...
    Ikosaeder ...
    Dubbelpyramid ...

  • Här finns ytterligare några uppslag från boken Matte I Ljungby:
    Ljungby bredband ...
    Ljungby ambulans ...

  • Till artikeln Verkliga och konstruerade problem finns ett exempel på ett problem från Högskoleprovet:
    Ladda ner problemet ...

  • Till artikeln Läromedel som stöd eller hinder finns här som komplement författarens C-uppsats med samma titel:
    Ladda ner uppsatsen ...

  • Till Uppslaget Lek med tärningar finns en mall för att vika en kub.
    Ladda ner mallen ...

  • Som komplettering till artikeln Medelvärdenas släktskap och gestaltning av Pesach Laksman finns här uppgifter från en gymnasiekurs på Lerums gymnasium.
    Ladda ner uppgifterna ...

  • Ytterligare en komplettering till artikeln Medelvärdenas släktskap och gestaltning:
    Svante Silvén och David Ström
    Att resonera med sina gymnasieelever
    Läs artikeln ...

  • Bengt Ulin har kommenterat två artiklar i detta nummer: Medelvärdenas släktskap och gestaltning av Pesach Laksman och Proportioner och reguladetri av Lucian Olteanu.
    Läs kommentaren ...