Nämnaren nr 4 ute nu!

Skapad: 2011-11-22. Ändrad: 2013-04-30  

Nämnaren nr 4 ute nu!

Nämnaren har nu kommit från trycket och distribuerats till sina prenumeranter. I numret kan man läsa om lyckade och mindre lyckade lektioner, att-arbeta-vidare med Kängurun, läromedel och, naturligtvis, årets adventskalender, som medföljer. Den kommer också att finnas på Nämnaren på nätet, där man också får lösningar med några dagars fördröjning.

Läs mer om numret i Inledaren, nedan, eller i presentationen här ...

Nämnaren kostar 375 kr om året (4 nr). Beställ via toppmenyn.

Inledaren

I Nämnaren vill man förstås skriva om erfarenheter från lyckade lektioner. Men vi efterlyser också motsatsen, berättelser om lektioner som inte alls blev som man tänkt. Till detta nummer har vi fått en sådan artikel. David Taub berättar om hur hans elever löser bråkuppgifter på fel sätt, med fel tankemodell men med ett korrekt resultat. Denna frustrerande erfarenhet gav honom anledning att fördjupa sig i matematiken. Det är säkert många som känner igen sina elevers resonemang i beskrivningen och vi är mycket glada att David ville dela med sig av den erfarenheten.

En viktig del av Kängurutävlingen är att efter tävlingen arbeta vidare med problemen och undersöka matematiken som de behandlar. Några glimtar från hur sådant arbete kan gå till ger Tommy Jansson på Kängurusidan. Vi hoppas att det ska inspirera er som ännu inte använt problemen i undervisningen.

Flera artiklar i detta nummer behandlar läromedel. Ett medvetet sätt att förhålla sig till läroboken ökar möjligheterna att använda boken på ett bra sätt. För att utveckla vissa kompetenser kan läroboken vara ett utmärkt stöd, medan det för andra krävs kompletterande material och andra aktiviteter än tyst arbete. Per-Åke Lundström har studerat vilken typ av uppgifter som är vanligast i de läromedel som används på hans skola och diskuterar vad det får för konsekvenser för undervisningen. Britt Holmberg har undersökthur lärare och läromedel behandlar geometri, och funnit att ett väsentligt steg i utvecklingen av geometrikunskaper inte får den uppmärksamhet som kanske är nödvändig. Ett sätt att göra matematik intressant är att anknyta till elevernas verklighet. I Ljungby har skolan och näringslivet gemensamt utvecklat en lärobok som behandlar matematik utifrån Ljungbys perspektiv.

Med detta nummer kommer också, traditionsenligt, Leos adventskalender. Lös problemen med eleverna, med kollegorna och ta gärna hem kalendern sen, problemlösning kan bli ett trevligt inslag under helgerna. Även om detta nummer kommer ut till er redan i november vill vi passa på och önska alla läsare God jul och Gott nytt år.