Omslagsbilden - Lings gym

Skapad: 2011-09-19. Ändrad: 2011-09-19  

Omslagsbilden - Lings gym

Nämnaren nr 3, 2011
 

Omslagsbilden - Lings gym

Fönstren på omslaget tillhör ett stall som den svenska gymnastikens fader Pehr Henrik Ling (1776–1839) lät göra om till en gymnastikbyggnad. Byggnaden ligger i Frösundavik, nära Hagaparken i Stockholm.

Att jag ens hittade den här byggnaden är tack vare geocaching. Det är en typ av skattjakt med GPS. Via geocaching.com kan man hämta koordinater och den information man behöver för att sedan ge sig ut på jakt efter ”gömman”, som kallas geocache. GPS:en behöver minst tre satelliter för att kunna
bestämma positionen och kan då ge en riktning och ett avstånd till geocachen. Anledningen till att det behövs minst tre satelliter är följande:

Med en satellit får man endast avståndet till satelliten, dvs positionen kan ligga någonstans utefter en sfär med radien lika med avståndet mellan GPS:n och satelliten (bild A). Med två satelliter bildas två sfärer som skär varandra i en cirkel, och då befinner jag mig med min GPS utefter cirkelns rand (bild B). Men med tre satelliter, dvs tre sfärer får man två möjliga punkter i skärningarna som
utgör GPS:ens position. Den ena är där jag befinner mig, medan den andra är uppe i luften (bild C).
Detta räcker för att kunna använda GPS:n utefter jordens yta. Skulle vi behöva veta höjden, krävs en fjärde satellit. Detta är emellertid inga problem, då det oftast är 10–12 satelliter i samverkan, vilket gör positionsbestämningen exakt, på metrarna när. Detta kan behövas de gånger då geocachen är av storleken ”nano”!

Det finns olika typer av geocacher, med den vanligaste ska man bara ta sig till koordinaten hämtad från nätet och sedan leta rätt på lådan. Men det finns även flerstegsgeocacher, sk multi, då man under vägens gång ska få fram siffror och sedan räkna fram slutkoordinaten. En annan variant är mystery, där man inte får några koordinater alls utan ska lösa ett problem eller gåta redan innan
man beger sig ut.

Koordinaterna till geocachen Lings gym ...