NCM på Skolforum

Skapad: 2011-06-13. Ändrad: 2011-06-21  

NCM på Skolforum

Sidan uppdaterad 110613
Även i år kommer NCM att medverka på Skolforum och på denna webbsida kommer vi samla information om de aktiviteter vi arrangerar och deltar i. Sidan är ett arbetsredskap i vår planering och därför kommer det fortlöpande att ske förändringar på den.

Matematiktorget
På Matematiktorget finns det utrymme för en rad olika aktiviteter. Vid bord och diskar finns möjlighet till såväl informella samtal som mer eller mindre långvariga besök vid schemalagda aktiviteter. I de båda föreläsningslokalerna finns plats för 20 sittande deltagare. Föreläsningarna är kostnadsfria men måste förbokas.

Måndag (8 pass):
12.00 Strävorna (LT),
13.00 Kängurun?

Tisdag (10 pass):
11.00 Strävorna (LT),
12.00 Kängurun?

Onsdag (8 pass):
11.00 ett pass, genus

12.00 Kängurun?
14.00 Strävorna (LT)

Matematikverkstad
För sjätte året i rad kommer en matematikverkstad att byggas upp. Nytt för i år är att den kommer att vara placerad i anslutning till mässhallens entré.

NCM:s montrar
NCM kommer att presentera litteratur och annan information i två montrar.

Den ena montern finns i direkt anslutning till matematikverkstaden och riktar innehållet i första hand till den målgrupp som besöker matematikverkstaden.

Litteratur mm som presenteras i montern:
Rystedt, E. & Trygg, L. (2005). Matematikverkstad – en handledning för att bygga, använda och utveckla matematikverkstäder. NCM, Göteborgs universitet.Rystedt, E. & Trygg, L. (2010). Laborativ matematikundervisning – vad vet vi? NCM, Göteborgs universitet.Trygg, L. (red) (2002). Uppslagsboken. NCM, Göteborgs universitet.

Trygg, L. (red) (2004). Familjematematik – Hemmet och skolan i samverkan. NCM, Göteborgs universitet.

Gennow, S. & Wallby, K. (2010). Geometri och rumsuppfattning – med känguruproblem. NCM, Göteborgs universitet.


McIntosh, A. (2008). Förstå och använda tal – en handbok. NCM, Göteborgs universitet.


Lundberg, I. & Sterner, G. (2009). Dyskalkyli – finns det? NCM, Göteborgs universitet.


Bergius, B., Emanuelsson, G., Emanuelsson, L. & Ryding, R. (2011). Matematik – ett grundämne NCM, Göteborgs universitet.

xxx, J. (red) (). Algebra för alla. NCM, Göteborgs universitet.

Bergius, B. & Emanuelsson, L. (2008). Hur många prickar har en gepard? NCM, Göteborgs universitet.


Doverborg, E. & Emanuelsson, G. (red) (2006). Små barns matematik. NCM, Göteborgs universitet.Emanuelsson, G. & Doverborg, E. (red) (2006). Matematik i förskolan. (NämnarenTEMA). NCM, Göteborgs universitet.Boesen, J. m fl (red) (2006). Lära och undervisa matematik: internationella perspektiv. NCM, Göteborgs universitet.Kiselmann, C. & Mouwitz, L. (2008). Matematiktermer för skolan. NCM, Göteborgs universitet.


NCM, Nämnaren. (2011: 1). NCM, Göteborgs universitet.
Nämnaren, nr 1, 2011 >>


Strävorna
Kängurun
Om studiecirkelhandledningar
Monternummer:
Bemanning:

Den andra montern finns vid Matematiktorget och där riktar vi innehållet mer åt andra målgrupper än förstnämnda.

Innehåll: LT