Kompletteringar till Nämnaren nr 1

Skapad: 2011-02-09. Ändrad: 2011-02-18  

Kompletteringar till Nämnaren nr 1

Nämnaren nr 3, 2010
 

Anette Jahnke som skrivit artikeln "Det handlar om symmetri" lämnar här med en läs och länklista med mer läsning för nyfikna.

Som vi lovat i numret kommer här Frode Rønnings artikel samt de länkar och plug-in som han hänvisar till.
Gå till artikeln och plug-in ...

Artikeln "Intensivundervisning med gott resultat" av P Lundqvist , B Nilsson, E-G Schentz & G Sterner kompletteras här med fler aktiviteter.