Betydande miljöaspekter på NCM

Skapad: 2011-01-19. Ändrad: 2014-06-10  

Betydande miljöaspekter på NCM

NCM:s samverkanspartners och målgrupper

NCM:s verksamhet präglas självfallet av vårt uppdrag och därmed av våra målgrupper och samverkanspartners. Målgrupper är främst lärare i förskola, skola och vuxenutbildning men även skolor och kommuner. Samverkanspartners är verk, myndigheter och organisationer såväl nationellt som internationellt. Verksamheten är därmed till absolut största delen utåtriktad.

Resor och transporter
NCM är ett nationellt resurscentrum med uppdrag över hela landet vilket medför många resor i tjänsten.

De viktigaste indikatorerna för NCM:s klimatpåverkan är resor, transporter och energianvändning. Resandet för centrumets medarbetare medför en betydande klimatpåverkan. Flygresor står för ca 93% av koldioxidutsläppen vid Göteborgs Universitet. För flygresor kortare än 500 km skall om möjligt tåg/buss användas. Alternativet videokonferens måste i samtliga fall övervägas.

Viss personal bor långt från arbetsplatsen och har sämre tillgång till kollektiva kommunikationer. Därför använder de bil till och från arbetet. Flertalet medarbetare har möjlighet att arbete på distans vilket också utnyttjas i relativt stor utsträckning.

NCM tar ofta emot besök både av enskilda och grupper från hela landet. Vägbeskrivning för både bilburna och användare av kollektivtrafik finns.

Datorer och IT

Användninga av modern IT kan medföra minskad miljöbelastning. E-post ersätter fysiska transporter och så länge ebrev läses från skärm minskas pappersförbrukningen. Genom elektroniska möten via exempelvis Skype (p2p eller mindre grupper utan behov av video) eller videokonferens kan en hel del resande undvikas.

Negativt för miljön är att alltför ofta sker utskrifter slentrianmässigt och att skärmar och datorer försätts i vila (stand-by) i stället för att stängas av. Denna "vilo-el" kan för ett hushåll uppgå till 10% eller mer av den totala elförbrukningen (inga uppgifter har hittats för kontor). IT-utrustning innehåller olika mer eller mindre farliga ämnen och föreningar vilket leder till ökad miljöbelastning vid återvinning/destruktion.

Avfall
Även om NCM främst är en kontorsverksamhet så skapas en del avfall.

NCM har papperssorteringskartonger vid varje arbetsplats. Innehållet samlas ihop och lämnas till Chalmers. Uttjänta batterier lämnas i därför avsedda uppsamlingsboxar. Hushållsavfall källsorteras och tas om hand av Chalmers lokalvårdare.

Inköp och avrop på ramavtal

Upphandlingsenheten på Avdelningen för lokaler och försörjning upphandlar för hela GU. Miljökrav i dessa upphandlingar har en stor positiv miljöeffekt, motsatsen gäller vid avsaknad av miljökrav. NCM undersöker alltid om avtal finns vid inköp av produkter och handlar i största möjliga utsträckning från dessa avtalspartners.

Lokaler
NCM hyr lokaler av Chalmers Fastigheter som också ansvarar för städning av dessa.