NOMAD – 4(2-3), 1996

Skapad: 2010-06-01. Ändrad: 2010-06-03  

NOMAD – 4(2-3), 1996Tidigare nummer
Previous issues

Array
Nummer
Issue

Volume 4, No 2-3 Oktober 1996


Ledare/Editorial
Ett nytt dubbelnummer
[PDF]

Ann Ahlberg
Undervisningsprocessens betydelse för flickors och pojkars lärande
[PDF]

Göte Dahland & Thomas Lingefjärd
Graphing calculators and students' interpretations of results: a study in four upper secondary classes in Sweden
[PDF]

Rolf Hedrén
Alternatives to traditional algorithms in elementary mathematics instruction
[PDF]

Kay Owens
Recent research and a critique of theories of early geometry learning: the case of the angle concept
[PDF]

Barbro Grevholm
Litteraturanmälan. Tänk så många kompetenta kvinnor det finns ...
[PDF]

Bengt Svensson
Utvecklingsarbete i en skola inspirerat av NOMAD och Nämnaren
[PDF]

Litteraturanmälan
[PDF]