NCM:s Programplan

Skapad: 2002-10-09. Ändrad: 2011-10-10  

NCM:s Programplan

Föreliggande programplan för NCM omfattar bakgrund, motiv och mål för centrumets verksamhet. Här beskrivs också ansvar, uppgifter och organisatorisk placering. Till programplanen finns en verksamhetsplan för centrumets permanenta verksamhet och projekt. Verksamhetsplanen förnyas år från år.

Programplanen består av följande huvuddelar:

NCM - ett nationellt resurscentrum vid Göteborgs universitet
NCM:s styrelse, ledning, medarbetare och referensgrupp
NCM:s vision
Mål och målgrupper för NCM:s verksamhet
Referenser
Bilaga 1: Bakgrund och motiv till NCM:s verksamhet

Ladda ner programplanen i pdf-format (47K).

Hämta vid behov Adobe Reader
(i nytt fönster)
.

Innehåll: BJ