Tema matematik i tidningen Förskolan

Skapad: 2010-05-06. Ändrad: 2010-10-05  

Tema matematik i tidningen Förskolan

Tidningen förskolan ägnar en stor del av sitt senaste nummer (4/2010) åt matematikämnet.

Tema: Tidig matematik ...