X-tra 10:1

Skapad: 2010-02-28. Ändrad: 2013-01-27  

X-tra 10:1

Nämnaren nr 4, 2009
 

GalleriN

GalleriN ställde vintern 2010 ut Matematiska beräkningar av Dorota Lukianska, som här berättar om sina bilder:

Att arbeta med frågor som rör vardagen har alltid legat i mitt intresse. Hur kan vi göra oss lyhörda för det som sker omkring oss? Att arbeta med det vardagliga är ett sätt att bli närvarande i samtiden och försöka göra denna synlig.

Många av mina projekt börjar när jag hittar material på antikvariat, loppisar, i dagstidningar och på nätet. Jag jobbar vidare med historier och händelser som har påbörjats eller är avslutade. Att söka efter information är en central del i mitt arbete men informationssökandet innehåller också ett moment av spänning. Att komma över material som öppnar ett nytt arbetsfält är väldigt givande. Matematiska, logiska och vetenskapliga fält hamnar i samspråk med personliga berättelser. För mig är matematik poesi.

Matematiska beräkningar handlar om att skapa någon slags ordning, försök till lösningar och förståelse. Jag utgår från två övningshäften, skrivna av någon som studerade till sjökapten under åren 1939-41. För att förstå vad det är man ville få beräknat, beslutade jag att komma i kontakt med en sjöfartstuderande vid Chalmers högskola i Göteborg. Genom detta samarbete kunde jag få insyn i uppgifterna och därefter jobba vidare med personliga och samtida problem vi har omkring oss.

Dorota Lukianska är utbildad vid Högskolan för fotografi i Göteborg samt Konstfack i Stockholm där hon tog sin magisterexamen 2001. För mer information besök Dorotas blogg.


Att läsa

Uppfinnarens kvadrat

Fler matematikpapper
Här finns papper med olika grundmönster att fritt använda i undervisningen. Om du har egna önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena Trygg.
Triangelpapper, små ...
Triangelpapper, mellan ...
Triangelpapper, stora ...
Hexagonpapper, små ...
Hexagonpapper, mellan ...
Hexagonpapper, stora ...