Svenska förlag

Svenska förlag

Svenska förlag som säljer matematikläroböcker och kringmaterial.

www.adastra.se
Adastra läromedel, nu en del av Studentlitteratur. Säljer läromedel för förskoleklassen och skolår 1 – 6.

www.argument.se
Argument Förlag. Den skolrelaterade delen drivs numera av Studentlitteratur. Bl a Matteverktyg på kort eller inbundna.

www.askunge.se
Askunge Förlag. Ett nytt förlag (2010) som kommer att satsa på matematikläromedel för alla som behöver särskilt stöd eller extra stimulans.

www.beta-pedagog.com
Beta Pedagog. Säljer matematikböcker, kopieringsunderlag och konkret material för skolår F-9.

www.bokforlagetkreativa.se
Bokförlaget Kreativa AB. Läromedel i matematik för mellanstadiet.

www.bonnierutbildning.se
Bonnier Utbildning. Se Sanoma utbildning.

www.carpelibrum.com
Carpe Librum. Pärm med 25 matematiklaborationer för i första hand gymnasiets kurs A.

www.cor.se
Corona Förlag. Räkna med sång.

www.gleerups.se
Gleerups Utbildning AB. Matematikläromedel från förskoleklass till gymnasieskola och vuxenutbildning. Även vissa digitala produkter och laborativa materiel. Lärarstöd i olika former till alla läromedel. I lärarstöden finns många olika övningar och tester samt tips och planeringsförslag. På webbplatsen finns katalog - även för nedladdning - samt mer materiel för lärare och elever på www.gleerups.se/entree. Sistnämnda gäller skolår 7-9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

www.liber.se
Matematikläromedel F – 9. Katalog för nedladdning. Liber har matematikböcker och läromedia för gymnasiet. Internetbokhandel.

majema.se
Majemaförlaget. Läromedel för grundskolan. Läromedel i matematik, skoldagböcker, väggkalender och planeringskalender.

www.marein.se
Marie Einarsson. Säljer ett häfte; Historiska Matematikberättelser – introduktionsberättelser till nio olika matematikområden

www.nok.se
Natur och Kultur, klicka vidare på läromedel. Matematikläroböcker för grundskolan och gymnasiet. Lärarplats kopplat till läromedlet Matematik 3000 finns på www.matematik4000.nu

www.sanomautbildning.se
Sanoma utbildning (tidigare Bonnier utbildning). Läroböcker i matematik från F – gy, tyngdpunkt på grundskolan.

www.schildts.fi
Numera Schildts & Söderströms. Ett finskt förlag med matematikläroböcker på svenska.

skola.serholt.com
Serholt Läromedel. Har bland annat serien Mattekul för år 1–3 och Träna-häften med olika djurnamn, t ex Träna med haren.

www.skolcopy.se
Skolcopy. Arbetsböcker i matematik m fl ämnen.

www.studentlitteratur.se
Studentlitteratur AB. Matematikläromedel för gymnasiet och högskolan. Böcker om matematik, även för yngre elever.

www.slingerpedagogik.se
Slingerpedagogik. Matematikmaterial för förskoleklass och de första skolåren.

www.soderstrom.fi
Numera Schildts & Söderströms. Ett finskt förlag med matematikläroböcker på svenska.

www.tengnäs.se
Tengnäs Läromedel. Läromedelsförlag för grundskolan. Matematikhäften som kopieringsunderlag.

Skapad: 2006-02-13. Ändrad: 2013-09-23