e-NOMAD

Skapad: 2010-02-19. Ändrad: 2015-12-02  

e-NOMAD

Samtliga artiklar i NOMAD är publicerade elektroniskt på nätet som pdf-filer. Förutom de två senaste årgångarna är de dessutom fria att laddas ner i fulltext. De två senaste årgångarna är endast tillgängliga för abonnenter (med ett personligt login) eller om man har sin institutions ip-adressområde registrerat hos oss. Abonnemang inklusive e-NOMAD ger tillträde till samtliga publicerade artiklar.

Abonnemang NOMAD

Det finns fyra olika abonnemang på NOMAD, samtliga inkluderar 4 tryckta nummer av NOMAD, Nordisk MatematikkDidaktikk per volym/årgång.

– Studerande (inkl. e-NOMAD)
– Privatpersoner (inkl. e-NOMAD)
– Institutioner, A (endast tryckt tidskrift)
– Institutioner, B (inkl. e-NOMAD)

Individuella abonnemang

e-NOMAD ingår i alla individuella abonnemang, som således omfattar både den tryckta tidskriften och möjlighet att ladda ner samtliga artiklar från NOMADs webbsida. Varje abonnent kommer att få ett personligt användarnamn och lösenord att använda vid inloggningen till e-NOMAD. Så snart fakturan är betald meddelar ni detta till nomad@ncm.gu.se så kommer inloggningsuppgifterna i ett svarsmail.

Institutionsabonnemang

För institutioner finns två olika abonnemang. Alternativ A inkluderar enbart NOMAD som tryckt tidskrift. Alternativ B omfattar både den tryckta versionen och e-NOMAD. För institutioner gäller att åtkomst till e-NOMAD för institutionens anställda regleras genom att de aktuella ip-adresserna (ip-område eller motsvarande) anmäls till NOMAD. Så snart fakturan är betald anmäler ni till nomad@ncm.gu.se vilket ip-adressområde som ska ha access till e-NOMAD
(t ex 129.16.132.1–129.16.132.256). Ni får besked i ett svarsmail när åtkomsten är aktiverad.
Om ni inte vill ha e-NOMAD (alt. A) var vänlig kontakta Ann-Charlotte Forslund, nomad@ncm.gu.se

Mer information hittar du här

Frågor med anledning av introduktionen av e-NOMAD kan ställas till nomad@ncm.gu.se

Redaktionen hoppas att ni vill fortsätta att följa den matematikdidaktiska forskningen i Norden och att e-NOMAD skall bli en uppskattad utveckling av tidskriften.

Bästa hälsningar

NOMADs redaktion

Innehåll: JH