Lösning på adventsproblemet den 7 dec

Skapad: 2009-11-12. Ändrad: 2009-12-10  

Lösning på adventsproblemet den 7 decTalet 24 har faktorerna 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 eller 24.
Om det finns ett barn får hon alla 24 paket.
2 barn: 12 paket var.
3 barn: 8 paket var.
4 barn: 6 paket var.
6 barn: 4 paket var.
8 barn: 3 paket var.
12 barn: 2 paket var.
24 barn: ett paket var.
Om tomten har 25 paket så finns det inte lika på många varianter. Talet 25 har faktorerna 1, 5 och 25.
1 barn: 25 paket själv.
5 barn: 5 paket var.
25 barn: 1 paket var.
Diskutera med eleverna hur det blir om man har 17 paket? Prata om primtal och om sammansatta tal.