Lösning på adventsproblemet den 6 dec

Skapad: 2009-11-12. Ändrad: 2009-12-09  

Lösning på adventsproblemet den 6 decPAPPA översätts till 26226, SUSSA översätts till 48446, SPADE översätts till 42671 och PADDA översätts till 26776.

De tvåsiffriga heltal som har tresiffriga kvadrater ligger mellan 10 och 31 (9²=81, 10²=100 och 31²=961, 32²=1024). Det är enbart 11 (EE), 22 (PP) och 26 (PA) som kan stämma med de givna uppgifterna.
En början kan vara att starta med PP och EE. Mellan 10 och 31 finns bara 11 och 22 som har samma siffror både som ental och tiotal.