Nämnaren nr 4, 2009

Skapad: 2009-11-05. Ändrad: 2010-11-08  

Nämnaren nr 4, 2009

Nämnaren nr 4, 2009

Info i nr 4


Extramaterial kopplat till numret

Kommentar till problemavdelningen
Till problem 3625 har upptäckts ännu en lösning av Mikael Hansson. En annan variant till operationen a@b är 2ab+1.

Omslagsbilden: Krill

Länkar ...
... i nr 4

  Vad finns i nr 4?

Matteväskan – ett sätt att arbeta med föräldrasamverkan
R. Stuguland & S. Söderström
Två förskolelärare i Östersund delar här med sig av sina erfarenheter av en väska packad med matematiska aktiviteter. Väskan kan barnen ta hem och arbeta med tillsammans med sina föräldrar. VI får även ta del av föräldrarnas reaktioner.

Matematiken i förskoleklassen
Marie Fredriksson
Här presenteras resultatet från en undersökning av tal- och antalsuppfattning hos elever i förskoleklass. Denna kartläggning utgick från en fördiagnos i Diamant–diagnoser i matematik.

Elevers kunskaper i aritmetik - en kartläggning med utgångspunkt i Diamant-diagnoserna
Madeleine Löwing
Elever som kommer från förskoleklass verkar väl förberedda för vidare lärande
i matematik när de kommer till första klass, men vad händer sen? Elevers
kunskaper i aritmetik i årskurserna F–8 har kartlagts och diskuteras här.

Arbeta med styrdokumenten
Anna Grödevik
Hur kan styrdokumenten levandegöras och bli en självklar utgångspunkt för utformningen av klassrumsaktiviteter? Här får vi ta del av tankar kring denna fråga och hur man som lärare tydliggör målen i dokumenten.

En resa i matematikens Indien
L. Carlson, M. Mjörnestrand & C. Svensson
Åtta lärare från Vara kommun fick 2008 möjlighet att resa till Andra Pradesh i Indien för att ta del av hur matematikundervisningen går till där. Vi får följa med och dela deras erfarenheter av muntlig kommunikation kring centrala begrepp och ”opposite questions”.

Ett utvecklande nätverk
Gustafsson, Holmquist, Lundh, Persson, Strååt & Sällström
De kommunala matematikutvecklarna i regionen runt Växjö universitet har ett väl utvecklat samarbete. I samarbete med RUC utbyter de idéer och låter sig inspireras av gästföreläsare, även internationella. De delar här med sig av erfarenheterna från detta nätverk.

Samspel mellan algebra, geometri, statistik och talteori
Thomas Lingefjärd
Det här är en fortsättning på tre tidigare artiklar om GeoGebra i Nämnaren. Sedan dess har GeoGebra kommit med en ny version, version 3.2, och författaren visar här exempel på hur funktionalitet och verktyg i programmet utvecklas. GeoGebra är fortfarande helt gratis och kan hämtas från www.geogebra.org. Programmet är översatt till svenska.

Vad kan vi lära av IB?
Maria Wærn
I vissa gymnasieskolor i Sverige kan elever studera vid International Baccalaureates Diploma program, IB. I denna debattartikel diskuteras betygsinflation, likvärdighet vid betygssättning samt hur bedömning av elevers kunskaper sker inom IB jämfört med i den svenska gymnasieskolan.

Vad händer på matematikbiennalen?
K. Kjellström, N. Larson & K. Larsson


Matematiken – var finns den?
L. Mouwitz & O. Helenius


Problem och matematik – några favoriter
Stephen Krulik
Den amerikanska matematiklärarföreningen, NCTM, höll sin stora kongress i Washington i april. En av föreläsarna var Stephen Krulik, som presenterade och utvecklade några av sina favoritproblem. Rika problem ger oss möjlighet
att låta eleverna arbeta med intressant och värdefull matematik samtidigt som de utvecklar sin problemlösningsförmåga.

Se innehållsförteckning i artikeldatabasen ...