Månadens problem, maj 2010

Skapad: 2009-11-01. Ändrad: 2011-04-07  

Månadens problem, maj 2010

Problem 1

Det finns fem hus utefter varandra på Färgvägen: ett blått, ett grönt, ett gult, ett rosa och ett rött. Husen är numrerade från 1 till 5 som på bilden.


• Det blå och det gula huset har jämna nummer.
• Det röda huset har bara det blå huset som granne.
• Det blå huset ligger mellan det gröna och det röda.

Vilken färg har huset med nummer 3?
Problem 2

Kalle har skrivit ner ett tiosiffrigt tal. Om man lägger ihop alla siffrorna i detta tal får man 9. Vad får man om man multiplicerar ihop alla siffrorna i detta tal?
Problem 3

Ett visst år var det fler torsdagar än tisdagar. Vilka dagar fanns det flest av under året därpå? Inget av de två åren var ett skottår.

problemen ...
Array
lösningarna ...
Array
Innehåll: UD