Matematiken – var finns den?

Skapad: 2009-09-18. Ändrad: 2010-11-04  

Matematiken – var finns den?


ISBN: 978-91-85143-15-3
Sidantal: 42
Pris, ex moms: 120 kr exkl moms

Beställ boken ...

Författare:
Ola Helenius & Lars Mouwitz

Matematiken, var finns den? Egentligen?

Visst finns den i våra läromedel som siffror, bokstäver och figurer, krumelurer av trycksvärta. I bästa fall finns den kanske i elevers medvetande som begrepp, vad nu det är för någonting. Och kanske finns matematiken i lärarens hjärna.

Men finns matematiken någon annanstans? Är den till exempel inbäddad i själva naturen? Är matematiken den nyckel som kan avslöja tillvarons alla hemligheter? Hur kan vi veta det i så fall?

Eller är matematiken snarare som ett fångstnät vi själva skapat och kastar ut för att försöka få grepp om en kaotisk och mystisk värld? Kan man tänka sig alternativ, t ex att besökande rymdvarelser hade utvecklat en annan och bättre beskrivning av verkligheten än vår egen matematik?

Den som undrar över detta kan i denna översikt läsa om hur bland annat filosofer, matematiker, lingvister, kognitionsvetare, från antiken till nutid, försökt hitta svaren på dessa frågor. Och kanske kan svaren också påverka hur vi bör skriva våra läromedel, hur vi bör undervisa och motivera ämnet?

Boken har getts ut med stöd från Myndigheten för skolutveckling.