Månadens problem, sep 2009

Skapad: 2009-09-02. Ändrad: 2011-04-07  

Månadens problem, sep 2009

Problem 1

Bettan tycker om att räkna ut siffersumman på sin digitala klocka. Till exempel, när klockan visar 21.17 får hon summan 11. Vilken är den största summa hon kan få?
Problem 2

Ta två av talen 1, 2, 3, 4 och 5 och lägg ihop dem. Hur många olika summor kan du få, om du gör det på alla möjliga sätt.
Problem 3

Rita ut fyra sträckor på ett papper och räkna antalet skärningspunkter. Vilket högsta antal är det möjligt att få?
problemen ...
Array
lösningarna ...
Array
Innehåll: UD