Nyförvärv november, 2005

Skapad: 2006-01-12. Ändrad: 2006-04-25  

Nyförvärv november, 2005

(2003). Qualifying to teach : handbook of guidance. London, Teacher Training Agency.

(2005). Nationella prov i gymnasieskolan - ett stöd för likvärdig betygsättning? : en studie på fyra skolor. Stockholm, Skolverket.

Agrell, M., E.-S. Källgården, et al. (2005). 3 x 33 problem att bita i! : 33 lätta, 33 medelsvåra, 33 svåra. Stockholm, Liber.

Baker, D. P. and G. K. LeTendre (2005). National differences, global similarities : world culture and the future of schooling. Stanford, Calif., Stanford Social Sciences.

Bell, E. T. (1940). Matematikens män : genier, pioniärer, människor. Stockholm, Natur och Kultur.

Berglund, D., B. Magnusson, et al. (2005). Problemlösning är # 1. Stockholm, Liber.

Bills, C. and Association of Teachers of Mathematics (2004). Thinkers. Derby, Association of Teachers of Mathematics.

Butterworth, B., D. Yeo, et al. (2004). Dyscalculia guidance : helping pupils with specific learning difficulties in maths. London, David Fulton.

Clausen-May, T. (2005). Teaching maths to pupils with different learning styles. London, Paul Chapman.

Davis, P. J., R. Hersh, et al. (1998). The mathematical experience. Boston, Mariner Book.

Fowelin, p. and A. Kretz (2005). Läroverktyg : om erfarenheter och forskning kring digitala läromedel och datorstött lärande. Stockholm, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling.

Friberg, J. (2005). Unexpected links between Egyptian and Babylonian mathematics. New Jersey, World Scientific.

Gardiner, T. (1996). Mathematical challenge. Cambridge, Cambridge University Press.

Gardiner, T. (1997). More mathematical challenges. Cambridge, Cambridge University Press.

Gardiner, T. (2002). Senior mathematical challenge : the UK National Mathematics Contest 1988-1996. Cambridge, Cambridge University Press.

Hogben, L. (1956). Matematiken i bild : vetenskap, magi och roande lek. Stockholm, Almqvist & Wiksell.

Hogben, L. T. (1955). The wonderful world of mathematics. Garden City, N.Y., Garden City Books.

Johansson, S.-Å. and Föreningen för svensk undervisningshistoria (2005). Östersjöområdet i skolans undervisning och värderingar. Uppsala, Föreningen för svensk undervisningshistoria.

Johnston-Wilder, S., J. Mason, et al. (2005). Developing thinking in geometry. London, Paul Chapman.

Kirfel, C. (2005). Tangenten : inspirasjonsbok for matematiklaerere. Bergen, Caspar.

Lidén, A. (2005). Guinness world records 2006 : rekordboken. Stockholm, Forum.

Modigh, F. and Myndigheten för skolutveckling (2005). Vid sidan av eller mitt i? : om undervisningen för sent anlända elever i grund- och gymnasieskolan. Stockholm, Myndigheten för skolutveckling Liber Distributör.

Proga, R. (2005). Math for the anxious : building basic skills. Dubuque, IA, McGraw-Hill.

Prøysen, A. and B. Berg (1956). Killingen som kunde räkna till tio. Stockholm, Rabén & Sjögren.

Samuelsson, J. (2005). Lärarstudenters erfarenheter av matematikundervisning : vad händer med elever när de inte förstår? Linköping, Institutionen för beteendevetenskap Univ.

Saraiva, L. (2004). History of mathematical sciences : Portugal and East Asia II : University of Macau, China, 10-12 October 1998. Hackensack, N.J., World Scientific.

Schiro, M. S. (2004). Oral storytelling & teaching mathematics : pedagogical and multicultural perspectives. Thousand Oaks, CA, Sage Publications.

Skolverket (2005). Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen 2003 : nuläge och framåtblickar. Stockholm, Skolverket.

Steuchius, E., K. Östlund, et al. (2005). Gradualavhandling om fyrar : som, med samtycke av den ärofulla Filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet, under ledning av den högädle och mångomtalade herr Elof Steuchius ..., den kunglige stipendiaten Nicolaus Hasselbom av Västgöta nation ödmjukt framlägger för offentlig granskning den 4 juni 1722, Svenska fyrsällskapet.

Vaderlind, P., S. Arkmyr, et al. (1988). Räkna & tänk. Stockholm, Bromberg.

Vaderlind, P. and M. Lepp (1990). 101 räknegåtor. Stockholm, Bromberg.

Vaderlind, P., Y. Möller, et al. (1997). Brydsamma bokstäver, trilskande tal. Stockholm, Svenska förl.

Watson, A. and J. Mason (2005). Mathematics as a constructive activity : learners generating examples. Mahwah, N.J., Lawrence Erlbaum.

Vetenskapsrådet (2005). Utbildningsvetenskap 2005 : resultatdialog och framåtblick. Stockholm, Vetenskapsrådet.

Wilson, T. D. (2002). Strangers to ourselves : discovering the adaptive unconscious. Cambridge, Mass. ; London, Belknap.

Zeichner, K. M., M. Cochran-Smith, et al. (2005). Studying teacher education: the report of the AERA panel on research and teacher education. Mahwah, N. J., Lawrence Erlbaum Associates.

Array