Cadet 2009: poängfördelning och lösningsfrekvenser

Skapad: 2009-06-18. Ändrad: 2009-08-11  

Cadet 2009: poängfördelning och lösningsfrekvenser

Poängfördelning procentuellt
Baserat på 87 skolor av total 305 anmälda.

Poäng Åk8 Åk9
84 - 70 < 0.5 < 0.5
69 - 50 3 5.5
49 - 34 22.5 30
33 - 22 44 40.5
21 - 10 27 22
9 - 0 3.5 2
Summa 100 100
Elevunderlag 2368 1934

Lösningsfrekvenser
Visa...