Att söka i våra webbsidor

Skapad: 2009-04-07. Ändrad: 2013-03-27  

Att söka i våra webbsidor

NCM:s och Nämnarens webbplats börjar bli såpass omfattande att vi bestämt oss för att ge dig fler och mer precisa möjligheter att söka bland våra webbsidor. Alla våra olika sökningar sker på hela ord med tre eller fler tecken. Vår webbplats använder en svenskanpassad s k stemmer som sökstöd.

Standardsökning

  • Sökrutan finner du alltid i den vänstra menyn eller överst till höger på startsidan. Sökningen kan vara en s k "och"-sökning. Alla ord du skriver i sökrutan måste då finnas i webbsidan. Vill du utesluta ett ord sätter du ett minustecken omedelbart framför ordet. För att göra en s k eller-sökning skriver du OR mellan orden.

Fulltextsökningar

I fulltextsökningarna går det att använda and, or samt not och därmed kan du utföra komplexa sökningar.
Exempel: Du vill veta i vilka artiklar namnen Johansson och Emanuelsson förekommer och som inte handlar om problemlösning.
Använd följande söksträng: johansson and emanuelsson not problemlösning

Nya sidor

I två skilda listor men på samma sida presenteras NCM:s och Nämnarens nya sidor.

Ändrade sidor

På motsvarande sätt som för nya sidor listas NCM:s och Nämnarens senast ändrade sidor.