Länkar för utomhusmatematik

Skapad: 2006-02-14. Ändrad: 2012-04-13  

Länkar för utomhusmatematik

Här samlas länkar som i någon mening berör utomhusmatematik.

Organisationer och föreningar
Skogen i skolan
skogsreflexen.net En finlandssvensk webbplats om skogsbruk. Mycket intressant – inte bara om matematik!

Universitet och högskolor
Nationellt centrum för utomhuspedagogik med hälsa, NCU, Linköpings universitet, har varit verksamt sedan 1993. NCUi vill öka förståelsen för att utemiljön är en viktig del och en bas för lärande samt ett komplement till klassrums- och textbaserat lärande. NCU samlar in och utvärderar empiriskt material inom kunskapsområdet och studerar inlärningseffekter relaterade till aktiviteter i utemiljön.
NCU

Uppmärksammat i media
De odlar sin trädgård
Hur stor är sannolikheten att ett frö gror? Eleverna i Torslunda skola på Öland hittar matematiska utmaningar i några fröpåsar som blir en solrosskog. Solrosorna som tvåorna och treorna sådde i våras har växt till en riktig skog. Sommaren har varit gynnsam och förvandlat plantorna till en härlig djungel. (Från Origo 110316)
Läs mer >>

Att prova ...
Utomhusmatematik
På denna pdf beskrivs kortfattat ett antal idéer för utomhusmatematik.
Läs mer >>

Vår lekbok
I Kristianstad har elever hittat på egna skolgårdslekar. Flertalet av dem har ett mer eller mindre tydligt matematikinnehåll.
Läs mer >>

Matterebus och Fångarna på fortet
Detta är två aktivitetshäften som matematikcentrat i Trondheim tagit fram.
    Matterebus är en stadsorientering där det gäller att hitta till rätt kontroller genom att i lag lösa matematikuppgifter.
    Fångarna på fortet är en matematisk hinderlöpning genom kompetensmål.
I båda fallen vänder sig aktiviteterna till vuxna på matematikkonferens resp -kurs, men såväl grundidéer som innehåll kan omsättas så det passar grundskolans elever.
Läs mer >>

Det store "kunnskapsløpet"
Här beskrivs hur matematiktivoli och rebuslopp genomförts på Stangeland skole i Norge.
Läs mer >>

Övrigt

Sök på Google och använd orden utomhusmatematik, utematte, utematematik, skolgårdsmatematik, skolgårdsmatte och andra liknande kombinationer. Antalet träffar växer stadigt.

Känner du till ytterligare förslag som kan vara av intresse, så vill vi gärna att du kontaktar oss så att listan kan kompletteras. Maila Lena Trygg.

Innehåll: LT