Litteratur för utomhusmatematik

Skapad: 2006-03-11. Ändrad: 2011-10-24  

Litteratur för utomhusmatematik

Matematik i skolans uterum.
Gjesing, G. & Ørskov Dall, T. (2011). Studentlitteratur.
     Läs mer >>


White, Jennifer R. et al. (red.) (2006). Math in the garden: hands-on activities that bring math to life.
En illustrerad bok med matematiska aktiviteter i trädgården och med skörden av frukt och grönsaker. Täcker områden som mönster, symmetri, mått och geometri. Lämplig för barn mellan 5 och 13 år och deras föräldrar.
    Läs mer på webbplatsen Kids Garden News

Att lära in matte UTE för år 5–9

Falu Naturskola har tillsammans med naturskolor i Nynäshamn och Uppsala arbetat fram detta material.
Se även www.outdoorteaching.com

Leka och lära matte UTE för förskolan
Se även www.outdoorteaching.com

Gå ut och räkna med skogen – praktisk matematik med skoglig anknytning för mellan och högstadiet
Se även www.outdoorteaching.com

Den matematiske ryggsekk – sju häften med idéer, upplägg och aktiviteter
Gerd Åsta Bones & Arne Gravanes
Didaktiv

Räkna med utemiljön – Utveckla barns matematiska tänkande med hjälp av utemiljön. Idébank
Agneta Gustafsson, Yvonne Johansson, Gun-Britt Jernberg
Fjällängsskolan, Östersund
Beställs genom:
agneta.gustafsson@zoneline.jamtland.se
yvonne.johansson@zoneline.jamtland.se
063 - 14 44 30

Matematikk & undervisning, Norden 2000
"Nordiska boken" var ett samverkansprojekt mellan de nordiska länderna. Boken, som inte längre finns till salu, följde med som gåva till 2000 års Nämnarenprenumeranter och finns med andra ord på många skolor.

Utomhuspedagogik i förskola och förskoleklass
Nr 7 i temaserie från tidningen Förskolan. 2005. Lärarförbundets förlag
ISBN 91-85096-95-4

Mathematics in the School Grounds – Learning through Landscapes
Zoe Rhydderch-Evans
Southgate
ISBN 1-85741-021-1

Skolgården som klassrum – Året runt på Coombes School
Titti Olsson m fl
Runa Förlag
ISBN 91-88298-63-9

Utomhusdidaktik
Lundegård, I, Wickman, P-O. & Wohlin, A. (red.).
Lund: Studentlitteratur
Utgivningsår 2004
ISBN: 91-44-02492-4

Utomhuspedagogik: boklig bildning och sinnlig erfarenhet: ett försök till bestämning av utomhuspedagogikens identitet
Lars Owe Dahlgren & Anders Szczepanski
Linköping: Linköpings universitet
Utgivningsår: 1997
Omfång: 59 s
ISBN: 91-7871-979-8

Levande skolgård
Hjalmar Dahm, Anna-Carin Olin, Jonas Stenström
Förlag: Sollentuna: Fältbiologerna
Utgivningsår: 1984
Omfång: 80 s
ISBN: 91-85094-38-2

Utematte för meningsfullt lärande
Förskoleklass – skolår 3
Ingrid Olsson & Margareta Forsbäck
Boken kan beställas från mattemediamix@hotmail.com
Utgivningsår: 2006
Omfång: 100 s

Boken vill lyfta fram matematiken och visa på möjligheterna att medvetet låta barnen arbeta med aktiviteter som gör att de bygger upp sitt kunnande i matematik genom att utforska och upptäcka grundläggade begrepp även utomhus.
    Aktiviteterna är ordnade efter en matematisk struktur. Tanken är att läraren utgår från det matematiska innehållet och utifrån det väljer lämpliga utomhusaktiviteter som stärker elevernas förståelse av de aktuella begreppen. Många av aktiviteterna innebär laborativt arbete där materialet ska hjälpa eleverna att utveckla "inre bilder" så att barnen kan hantera tal abstrakt i tanken, en hjälp mellan det konktreta och abstrakta. På så sätt blir också språket viktigt och aktiviteterna kräver att barnen pratar matematik och därmed utvecklar ett språk för sitt tänkande i matematik.

Skogen i skolan
Skogen i skolan är ett samverkansprogram mellan skolan och skogsnäringen. Tidningen Skogen i skolan utkommer med fyra nummer per år (gratis, finns även i fulltext på nätet) och innehåller oftast en eller flera artiklar med direkt anknytning till matematikämnet.
    För mer information: skogeniskolan@adm.umu.se och www.skogeniskolan.se

Innehåll: LT