Kompletteringar till Nämnaren nr 1

Skapad: 2009-02-22. Ändrad: 2009-07-08  

Kompletteringar till Nämnaren nr 1

Nämnaren nr 3, 2008
 

Här finner du extramaterial knutna till Nämnaren nr 1, 2009.

Fler referenser kopplat till artikeln TIMSS 2007 – En djupanalys av svenska elevers matematikkunskaper

Om arbetsminnet
Baddeley, A., D.(1986). Working memory. Oxford, UK: Oxford University Press.
Baddeley, A., D.(1996). Exploring the central executive. Quarterly Journal of ExperimentalPsychology: Human Experimental Psychology, 49A, 5-28.
Baddeley, A., D.& Hitch, G., J. (1974). Working memory. In Bower, G. (Ed.), The psychology of learning and motivation, 8, 47-90.
Logie, R., H.(1995). Visual-spatial working memory. Hove, UK: Lawrence Erlbaum AssociatesLtd.

Om aritmetik
Fischbein, E.,Deri, M., Nello, M. S. & Marino, M. S. (1985). The role of implicit modelsin solving verbal problems in multiplication and division. Journal for Researchin Mathematics Education, 16, 3-17
Fuson, K., C.(1992). Addition and subtraction. In Grouws, D., A. (Ed.), Handbook of researchon mathematics teaching and learning. New York: Macmillian Publishing Company.

GeoGebra - för de yngre.
Titta på de konstruktioner som beskrivs i Thomas Lingefjärds artikel.
Konstruktioner med GeoGebra

Material till Uppslaget – Jämförelse av kroppar.
Här finns arbetsbladet till aktiviteten i numrets uppslag.
Kopieringsunderlag "Jämför volym och area"