Hur kan lärare lära?

Skapad: 2009-02-09. Ändrad: 2010-12-06  

Hur kan lärare lära?

Boken Hur kan lärare lära (NCM-rapport 2001:2) ger en översikt över internationella erfarenheter och vetenskapligt kunnande när det gäller kompetensutveckling av lärare i matematik.

Här ges några exempel på tendenser i förhållningssätt för kompetensutveckling under senare år:

FRÅN TILL 
FörmedlingVäxelspel
Externa konferenser för ett fåtalGemensamma skolbaserade utvecklingsarbeten
Generell pedagogik och ämnesteoriTeori och praktiskt kunnande i matematik
Fokus på problemFokus på styrkor och möjligheter
MönstermodellerDet goda exemplets makt
BrandkårsutryckningarLångsiktighet och uthållighet
Ensidigt fokus på läraren eller elevenFokus på systemet och alla aktörer


Läs mer om boken Hur kan lärare lära?

Innehåll: ER