Nyförvärv januari, 2009

Skapad: 2009-02-04. Ändrad: 2009-07-08  

Nyförvärv januari, 2009

Australian Mathematical Sciences Institute (2007). Maths adds : a guide to the job market 2007/08 : see where mathematics can take you. Melbourne, International Centre of Excellence for Education in Mathematics.

Barbeau, E., P. J. Taylor, et al. (2008). Challenging mathematics in and beyond the classroom : the 16th ICMI study. New York ; London, Springer.

Brandell, G. and Svensk förening för matematikdidaktisk forskning (2009). Matematikdidaktiska frågor : resultat från en forskarskola. Göteborg, Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet.

Bressoud, D. M. (2007). A radical approach to real analysis. Washington, D.C., Mathematical Association of America.

Dowker, A. (2008). Mathematical difficulties : psychology and intervention. London, Academic.

Du Sautoy, M., Royal Institution of Great Britain., et al. (2007). The num8er my5teries. Royal Institution Christmas lectures ; 2006. London, Royal Institution : The Leverhulme Trust : Five,.

Foster, C. (2008). Variety in mathematics lessons. Derby, Association of Teachers of Mathematics.

Gunnarsson, G. and Swedish National Graduate School in Science and Technology Education (2008). Den laborativa klassrumsverksamhetens interaktioner : en studie om vilket meningsskapande år 7-elever kan erbjudas i möten med den laborativa verksamhetens instruktioner, artefakter och språk inom elementär ellära, samt om lärares didaktiska handlingsmönster i dessa möten. Norrköping, Department of Social and Welfare Studies, Linköping University.

Gurkewitz, R. (2008). Beginner's book of modular origami polyhedra : the platonic solids. Mineola, N.Y. Newton Abbot, Dover ; David & Charles [distributor].

Haga, K., J. Fonacier, et al. (2008). Origamics : mathematical explorations through paper folding. Singapore, World Scientific.

Heddens, J. W., W. R. Speer, et al. (2008). Today's mathematics : concepts, classroom methods, and instructional activities. Hoboken, N.J., Chichester, Wiley ; John Wiley [distributor].

Houston, K. (2009). How to think like a mathematician : a companion to undergraduate mathematics. Cambridge, UK ; New York, Cambridge University Press

Klev, Å. F. and O. B. Bekken (2008). Frå bondestove til stortingssal : glimt frå livsgjerninga til Aanen Olsen Bergsager, Å. F. Klev.

Kurtén-Finnäs, B. (2008). Det var intressant, man måste tänka så mycket : öppna laborationer och V-diagram i kemiundervisningen. Åbo, Åbo Akademis Förlag.

Lagercrantz, D. (2009). Syndafall i Wilmslow. Stockholm, Bonnier.

Larsson, E., Föreningen för svensk undervisningshistoria, et al. (2008). Ny utbildningshistorisk forskning : tio bidrag från Nationella forskarskolan i utbildningshistoria. Uppsala, Fören. för svensk undervisningshistoria.

Meyer, M. R. and C. W. Langrall (2008). A decade of middle school mathematics curriculum implementation : lessons learned from the show-me project. Charlotte, NC, Information Age Pub.

Monroe, E. E. (2006). Math dictionary : the easy, simple, fun guide to help math phobics become math lovers. Honesdale, Pa., Boyds Mills Press.

Solomon, P. G. (2006). The math we need to know and do in grades preK-5 : concepts, skills, standards, and assessments. Thousand Oaks, Calif., Corwin Press.

Sverige. Skolverket (2008). Grundskolan : kursplaner och betygskriterier : förordning (SKOLFS 2000:135) om kursplaner för grundskolan : Skolverkets föreskrifter (2000:141) om betygskriterier för grundskolans ämnen. Stockholm, Skolverket : Fritze [distributör].

Sverige. Skolverket (2008). Svenska elevers matematikkunskaper i TIMSS 2007 : en djupanalys av hur eleverna förstår centrala matematiska begrepp och tillämpar beräkningsprocedurer. Stockholm, Skolverket.

Sverige. Skolverket (2008). TIMSS 2007 : svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Stockholm, Skolverket.

Sverige. Skolverket (2009). Kursplan med kommentarer till mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret i ämnena matematik, svenska och svenska som andra språk. Stockholm, Skolverket.Array
Innehåll: MD