Studiecirkelledarkurs

Skapad: 2009-01-21. Ändrad: 2012-06-18  

Studiecirkelledarkurs

Matematikverkstad – ett laborativt arbetssätt
Studiecirkelledarkurs

(Nedanstående text uppdaterad 111122)
Det finns idag ett mycket stort intresse av att variera och utveckla matematikundervisningen. Många vill öka elevernas kunnande i matematik med hjälp av ett laborativt arbetssätt i matematikverkstäder där de didaktiska frågorna – vad, varför och hur – står i centrum. NCM erbjuder därför 2-dagarskurser där deltagarna sedan själva – eller tillsammans med andra – kan fungera som ledare för studiecirklar inom den egna skolan, skolområdet eller kommunen.

Målgrupp
Kurserna vänder sig till blivande studiecirkelledare inom grundskolan och ska ses som en steg 2-utbildning, då den förutsätter viss erfarenhet av arbete med laborativ matematikundervisning. Observera att denna kurs inte tar upp grundläggande frågor om hur man bygger en matematikverkstad på den egna skolan. Max 16 personer per kurs.

Förkunskaper
För att ha en gemensam grund att utgå från förutsätts att kursdeltagarna har egen erfarenhet av arbete med laborativt matematikmaterial och gärna har deltagit i uppbyggnadsarbete av matematikverkstad i någon form. Dessutom förutsätts att varje deltagare har

Innehåll
I anslutning till de aktiviteter som genomförs tas frågor upp om matematik, matematikdidaktik och studiecirkelpedagogik.

Ramprogram
Dag 1
09.00 – 10.30 Introduktion
10.30 – 10.50 Kaffe och fralla
10.50 – 11.30 Rundvandring
11.30 – 12.00 Studiecirkel som arbetsform
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.30 Studiecirkel som arbetsform
13.30 – 16.30 Laborativa aktiviteter, inkl kaffe och frukt

Dag 2
08.30 – 10.00 Begreppet "begrepp"
10.00 – 10.20 Kaffe och fralla
10.20 – 12.00 Modellering
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.30 Förmågor, Elevers dokumentation och Analys, inkl kaffe och frukt
15.30 – 16.00 Sammanfattande diskussion och avslutning

Kurser fr o m våren 2012
Kurser anordnas vid efterfrågan. För vidare information, kontakta Elisabeth Rystedt.

Kursanordnare
Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM
Kursen är förlagd till NCM:s lokaler i Göteborg, se vidare >>

Kursledare
Elisabeth Rystedt och Lena Trygg

Kostnad
Kostnaden för varje kursplats from hösten 2010 är 3 400 kr + moms. I priset ingår studiematerial och fika. Resa och hotell bekostas av kommunen.

Övrigt
Alla deltagare får intyg efter kursen.

Elisabeth och Lena

PS. Vi ser gärna att det kommer fler manliga deltagare ...

Tips! Många tidigare kursdeltagare har vid avslutningen spontant önskat att de hade haft fredagen undervisningsfri för att kunna bearbeta och omsätta kursinnehållet till den egna verksamheten.


Några glimtar …

21–22 november 2007 genomfördes den första studiecirkelledarkursen. Till jul 2011 har 24 kurser genomförts.

Deltagarna provade bland annat på att modellera brobyggen, skjuta gummisnoddar, räkna abborrar och hitta kreativa former för att illustrera en kubikdecimeter.